Witamy w Podstrefie Krakowskiej Strefy Ekonomicznej

s1

Obecnie Gmina Jędrzejów dysponuje czterema kompleksami gruntów które zostały włączone do Krakowskiej Strefy Ekonomicznej. Powierzchnia tych kompleksów wynosi 3.7320 ha, 3.0920 ha, 2.2481 ha i 1.3016 ha.
Nieruchomości te są skomunikowane i posiadają infrastrukturę podstawową tj woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, możliwość podłączenia gazu ziemnego. Odległość od trasy E7 wynosi 700 m. Na terenie miasta Jędrzejowa działają firmy w branży mechanicznej, wykorzystujące w produkcji nowoczesne technologie obróbki metali, eksportujące swoje produkty i usługi na teren całej Europy. Firmy te współpracują
z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, kształcącym m. in spawaczy, tokarzy i operatorów obrabiarek. Doświadczeni pracownicy przekazują swoją wiedzę i umiejętności uczniom dzięki czemu w mieście Jędrzejów cały czas żyje i rozwija się jest kultura techniczna co ma niebagatelne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy  działającego w branży obróbki metali.

Teren przewidziany do zabudowy przemysłowej i składowej jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jędrzejów - Południe", częściowo położony jest w Jędrzejowie pomiędzy ulicami: Przemysłową, Dygasińskiego, Przypkowskiego, Partyzantów i granicą administracyjną miasta Jędrzejów.
W chwili obecnej teren niezainwestowany użytkowany jest rolniczo i stanowi własność Gminy Jędrzejów. Pod względem ukształtowania przedmiotowy teren stanowi wzniesienie, którego wododział dzieli cały teren na 2 równe części. Jedna nachylona jest w kierunku północnym w stronę zabudowy miasta Jędrzejów, druga w kierunku południowym w stronę granicy administracyjnej miasta. Ulice, do których dowiązany będzie układ komunikacyjny posiadają pełną infrastrukturę techniczną.

  • Kompleks Nr 1

  • Kompleks Nr 2

  • Kompleks Nr 3

  • Kompleks Nr 4

Rozszerzenie jędrzejowskiej podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne 40 ha stało się faktem.

l960863180

"Kompleks 5"

Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów

Granica biegnie od punktu 83, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/1, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4 przez punkty: 469, 472, 84 i 473 do punktu 96, położonego w narożniku działki nr 1/4. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 1/4 przez punkt 97 dochodzi do punktu 87, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 1/4, 1/5, 1/6 i 1/7 przez punkty: 475, 88, 479 i 89 do punktu 481, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/7. Z punktu 481 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1/7 do punktu 482, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 483, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 483. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 1/9, 1/11, 1/10, 1/5 i 1/1 przez punkty: 484, 74, 73, 86, 85, 72, 57, 58, 59, 60, 486, 71, 67, 478, 68 i 69 do punktu 83, od którego rozpoczęto opis.

 

"Kompleks 6"


Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów

Obszar 1

Granica biegnie po granicy działki nr 14 od punktu 221, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 220, 219, 218 i 217 do punktu 2, stanowiącego północny narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 1, 200, 198, 196, 194 i 192 do punktu 191, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 212 i 213 do punktu 221, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po granicy działki nr 16 od punktu 113, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 45, 47 i 49 do punktu 42, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 186, 187, 188, 189, 296 i 287 do punktu 211, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 209 i 208 do punktu 190, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, a następnie skręca na północ, i przez punkty: 299, 193, 195, 197 i 199 dochodzi do punktu 113, od którego rozpoczęto opis.
      
Obszar 3

Granica biegnie po granicy działki nr 10 od punktu 100, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 66, 65, 63 i 64 do punktu 62, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 114, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód przez punkty: 50, 48, 46 i 44 do punktu 43, a następnie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 100, od którego rozpoczęto opis.

User Login

Przegląd wiadomości

Rozszerzenie jędrzejowskiej podstrefy KPT

Rozszerzenie jędrzejowskiej podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne 40 ha stało się faktem.

Więcej…
 

Dofinansowanie na tereny inwestycyjne

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził dotację w wysokości 2 850 708,24 zł na realizację projektu „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej…
 

Mamy nowego inwestora

Jędrzejowska Podstrefa Krakowskiej Strefy Ekonomicznej zyskała znaczącego inwestora. Dzisiaj w Centrum Kultury Burmistrz Marcin Piszczek podpisał umowę na sprzedaż gruntów spółce APCO reprezentowanej przez Mahmouda Othmana. Będzie to największy jak dotąd inwestor w jędrzejowskiej posdstrefie. Udziałowcy spółki planują zainwestować tutaj 80 mln złotych, dzięki którym powstanie fabryka produkująca aluminiowe profile i inne elementy z przeznaczeniem na rynki krajowe oraz na eksport, głównie do krajów azjatyckich i afrykańskich. Na początek zatrudnienie w fabryce znajdzie około 40 osób, ale inwestorzy mówią o dalszej perspektywie, w której liczba zatrudnionych może zostać zwielokrotniona. Fabryka ma ruszyć w pierwszej połowie 2019 roku.  

Więcej…
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com