Witamy w Podstrefie Krakowskiej Strefy Ekonomicznej

s1

Obecnie Gmina Jędrzejów dysponuje czterema kompleksami gruntów które zostały włączone do Krakowskiej Strefy Ekonomicznej. Powierzchnia tych kompleksów wynosi 3.7320 ha, 3.0920 ha, 2.2481 ha i 1.3016 ha.
Nieruchomości te są skomunikowane i posiadają infrastrukturę podstawową tj woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, możliwość podłączenia gazu ziemnego. Odległość od trasy E7 wynosi 700 m. Na terenie miasta Jędrzejowa działają firmy w branży mechanicznej, wykorzystujące w produkcji nowoczesne technologie obróbki metali, eksportujące swoje produkty i usługi na teren całej Europy. Firmy te współpracują
z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, kształcącym m. in spawaczy, tokarzy i operatorów obrabiarek. Doświadczeni pracownicy przekazują swoją wiedzę i umiejętności uczniom dzięki czemu w mieście Jędrzejów cały czas żyje i rozwija się jest kultura techniczna co ma niebagatelne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy  działającego w branży obróbki metali.

Teren przewidziany do zabudowy przemysłowej i składowej jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jędrzejów - Południe", częściowo położony jest w Jędrzejowie pomiędzy ulicami: Przemysłową, Dygasińskiego, Przypkowskiego, Partyzantów i granicą administracyjną miasta Jędrzejów.
W chwili obecnej teren niezainwestowany użytkowany jest rolniczo i stanowi własność Gminy Jędrzejów. Pod względem ukształtowania przedmiotowy teren stanowi wzniesienie, którego wododział dzieli cały teren na 2 równe części. Jedna nachylona jest w kierunku północnym w stronę zabudowy miasta Jędrzejów, druga w kierunku południowym w stronę granicy administracyjnej miasta. Ulice, do których dowiązany będzie układ komunikacyjny posiadają pełną infrastrukturę techniczną.

  • Kompleks Nr 1

  • Kompleks Nr 2

  • Kompleks Nr 3

  • Kompleks Nr 4

Rozszerzenie jędrzejowskiej podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne 40 ha stało się faktem.

l960863180

"Kompleks 5"

Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów

Granica biegnie od punktu 83, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/1, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4 przez punkty: 469, 472, 84 i 473 do punktu 96, położonego w narożniku działki nr 1/4. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 1/4 przez punkt 97 dochodzi do punktu 87, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 1/4, 1/5, 1/6 i 1/7 przez punkty: 475, 88, 479 i 89 do punktu 481, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/7. Z punktu 481 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1/7 do punktu 482, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 483, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 483. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 1/9, 1/11, 1/10, 1/5 i 1/1 przez punkty: 484, 74, 73, 86, 85, 72, 57, 58, 59, 60, 486, 71, 67, 478, 68 i 69 do punktu 83, od którego rozpoczęto opis.

 

"Kompleks 6"


Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów

Obszar 1

Granica biegnie po granicy działki nr 14 od punktu 221, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 220, 219, 218 i 217 do punktu 2, stanowiącego północny narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 1, 200, 198, 196, 194 i 192 do punktu 191, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 212 i 213 do punktu 221, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po granicy działki nr 16 od punktu 113, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 45, 47 i 49 do punktu 42, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 186, 187, 188, 189, 296 i 287 do punktu 211, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 209 i 208 do punktu 190, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, a następnie skręca na północ, i przez punkty: 299, 193, 195, 197 i 199 dochodzi do punktu 113, od którego rozpoczęto opis.
      
Obszar 3

Granica biegnie po granicy działki nr 10 od punktu 100, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 66, 65, 63 i 64 do punktu 62, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 114, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód przez punkty: 50, 48, 46 i 44 do punktu 43, a następnie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 100, od którego rozpoczęto opis.

User Login

Przegląd wiadomości

Rozszerzenie jędrzejowskiej podstrefy KPT

Rozszerzenie jędrzejowskiej podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne 40 ha stało się faktem.

Więcej…
 

Mamy nowego inwestora

Jędrzejowska Podstrefa Krakowskiej Strefy Ekonomicznej zyskała znaczącego inwestora. Dzisiaj w Centrum Kultury Burmistrz Marcin Piszczek podpisał umowę na sprzedaż gruntów spółce APCO reprezentowanej przez Mahmouda Othmana. Będzie to największy jak dotąd inwestor w jędrzejowskiej posdstrefie. Udziałowcy spółki planują zainwestować tutaj 80 mln złotych, dzięki którym powstanie fabryka produkująca aluminiowe profile i inne elementy z przeznaczeniem na rynki krajowe oraz na eksport, głównie do krajów azjatyckich i afrykańskich. Na początek zatrudnienie w fabryce znajdzie około 40 osób, ale inwestorzy mówią o dalszej perspektywie, w której liczba zatrudnionych może zostać zwielokrotniona. Fabryka ma ruszyć w pierwszej połowie 2019 roku.  

Więcej…
 

Kolejne 50 ha w strefie ekonomicznej

Jędrzejowska Rada Miejska wyraziła zgodę na włączenie blisko 50 ha stanowiących własność skarbu państwa oraz osoby prywatnej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego. Tym samym strefę objętych będzie łącznie niemal 60 ha.

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com