Drukuj
Wszelkie pytania dotyczące "Strefy Ekonomicznej"

prosimy kierować do

Wojciecha Abramowicza, naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, tel. (041) 3861010 wew.147

Urząd Miejski Jędrzejów
ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów